WMO-RAAD Emmen

De WMO-raad Emmen is een adviesraad voor het College van Burgemeester en Wethouder van Emmen die gevraagd en ongevraagd adviseert over het te voeren beleid betreffend de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Onze doelgroep betreft alle inwoners van de gemeente Emmen. Wij werken samen met een netwerk van partners die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste oplossingen voor uw vraagstukken. Neem gerust contact op via het contactformulier als u meer informatie over deze diensten wenst. De WMO-raad Emmen bespreekt collectieve problemen op plekken waar zij invloed uit kunnen oefenen op beleid en de uitvoering hiervan. Collectieve problemen zijn problemen die door meerdere mensen worden ervaren. 

Wij zijn altijd opzoek naar leden die ons team willen versterken. Als u interesse heeft om bij te dragen binnen de WMO-raad Emmen, (ervarings)deskundig bent, affiniteit hebt met beleidsstukken dan wel met mensen met een ondersteuningsvraag, neem dan contact op om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. We kijken ernaar uit om ons netwerk uit te breiden.

MISSIE EN VISIE VAN DE WMO-RAAD EMMEN

 • visie
  Visie

  In een steeds complexer worderd zorglandschap is het moeilijk voor mensen om de weg te kunnen vinden in het doorhof van wet-en regelgeving. Als WMO-raad willen wij dat een ieder in de Gemeente Emmen met een hulpvraag op een snelle en adequate wijze geholpen wordt met betrekking tot zijn/haar ondersteuningsbehoefte.

 • missie
  Missie

  Wij blijven als WMO-raad alert op wijzigingen in beleid of in de uitvoering hiervan. De zaken die wij signaleren verwerken wij in een gevraagd of ongevraagd advies richting de Gemeente Emmen. Hiervoor raadplegen wij indien nodig externe partijen.

Bestuur

 • Ria van oosten
  Ria van Oosten
  Voorzitter
 • iena pals
  Iena Pals
  Secretaris
 • hans verhaar
  Hans Verhaar
  Penningmeester
 • marieka vrolijk
  Marika Vrolijk
  Lid Dagelijks Bestuur
 • theo postma
  Theo Postma
  Lid Algemeen Bestuur
 • Ahmed Djemil
  Peter Hof
  Lid Algemeen Bestuur
 • Agnes Hiemstra
  Agnes Hiemstra
  Lid Algemeen Bestuur
 • Heleen Teuben
  Heleen Teuben
  Lid Algemeen Bestuur

Vergaderschema

De AB vergaderingen beginnen om 13.30 uur, u bent van harte welkom in het openbare gedeelte van de vergadering.

Vergaderschema 2024

Agenda en Notulen

Voor de agenda en notulen van de AB vergaderingen klik u op de ikoontjes bij die datum.

14 maart 2024
11 april 2024
8 mei 2024
13 juni 2024
3 juli 2024
11 januari 2024
8 februari 2024
14 maart 2024
11 april 2024
8 mei 2024

EEN VRAAG, TIP OF OPMERKING? STUUR GERUST EEN BERICHT. 

Mocht u vragen, opmerkingen hebben dan kunt ons altijd bereiken door een bericht sturen via ons contactformulier onderaan de pagina. Ook uw ervaringen met de WMO (zowel positief als negatief) ontvangen wij graag. Uw informatie wordt gebruikt om het beleid van de gemeente Emmen te verbeteren. Wilt U iets melden bij de WMO-raad, dan nemen wij dit in behandeling wanneer er meerdere soortgelijke situaties zich voordoen.